Africamuseum 1

in Tervuren

Leopold II liet ruim 100 jaar geleden dit museum ontwerpen, ter ere van zijn koloniaal regime. ( Onder internationale druk werd hij indertijd verplicht Congo, oorspronkelijk zijn privé-eigendom, over te dragen aan de Belgische Staat. ) .

Na 5 jaar grondige restauratie werd het vroegere ”  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ” heropend en werd meteen ook voor een nieuwe naam gekozen .

De grondige renovatie moet het museum ontdoen van haar ouderwetse en koloniale blik op Midden-Afrika . De problematiek wordt dan ook anders benaderd.

Het centrale gebouw, waar de permanente tentoonstelling te zien is, werd ontworpen door de Franse Architect Charles Giraurd. Het is in neoclassicistische stijl gebouwd en meet 125 op 75 m.
een fraaie Franse tuin


De toegang tot museum vindt je in het nieuwgebouwde onthaalpaviljoen. Via een lange ondergrondse galerij kom je dan in de kelders van het hoofdgebouw terecht, Een ontwerp van Stéfan Beel Architects.

wordt vervolgd

47 replies to “Africamuseum 1

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star