Eind april

aan het donkmeer in Berlare.

Mooi weer op zondagmiddag, maar wel een frisse NO- wind.
De narcissen stonden mooi in bloei.
.
.
.
.
.
Zicht op het natuurreservaat.
Zicht op een van de andere plassen.
.
In deze zone werden beheerswerken uitgevoerd, het vroegere dierenpark werd naar de nabijgelegen “Nieuwdonk ” verplaatst. Een  riet- en moeraszone werd er aangelegd.
Zicht op de gerestaureerde “eendenkooi”. Omwille van de voedselvoorziening werden hier vroeger wilde eenden gevangen. Met tamme eenden werden ze op een plas gelokt om ze dan met honden in netten te drijven. Een praktijk die inmiddels gelukkig verboden is.
De netten in een stalen constructie die achter rietwanden verscholen zijn.
De waterplas waarop 4 netten uitgeven.
De brulkikkers liezen er zich horen.
De Nieuwdonk.
.
.
.
Niet zo veel bootjes verhuurd, de corona maatregelen waren daar allicht vreemd aan.

64 replies to “Eind april

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star