Fotoalbum Willy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

fotoalbum.willy@.telenet.be

Persoonsgegevens die via deze website verwerkt wordt:

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je leest en reageert op mijn blog.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Voor- en achternaam

* E-mailadres

* IP-adres

* Locatiegegevens en/of dat je via een andere website bij mij terecht komt

* Gegevens over jouw activiteiten op deze website

* Lijst met contactgegevens van de bezoeker via een app

* Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:

Deze website heeft geen bedoelingen om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via mail, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag deze website persoonsgegevens verwerkt:

fotoalbum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Verzenden van een bericht, wanneer er een nieuw artikel wordt gepubliceerd.

* Dat je een reactie achter kunt laten onder berichten op deze website.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:

Fotoalbum  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hieronder een overzicht van de verschillende gegevens, waarvoor ze gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden.

* E-mail wanneer er een nieuw bericht wordt gepubliceerd

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om jou een e-mail te kunnen sturen om je te informeren dat er een nieuw artikel is gepubliceerd en worden bewaard tot uitschrijving. Je kunt je zelf uitschrijven, via de link in de e-mail, maar hiervoor kun je ook contact met mij opnemen.

* Reacties onder berichten

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je reactie te publiceren onder berichten op deze website en worden bewaard tot jouw verzoek, via e-mail om de reactie te verwijderen. Natuurlijk mag je mij ook altijd mailen om je reactie te wijzigen.

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact met jou op te nemen als dat nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden:

WordPress, de eigenaar van dit blog verstrekt uw gegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van deze website, sluit WordPress een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw gegevens. WordPress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt WordPress jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

* Gravatar zorgt voor een afbeelding, naast je naam, als je een account bij Gravatar hebt. WordPress.com verzamelt net als Google Analytics gegevens zodat ik kan zien uit welk land een lezer komt en hoeveel lezers er zijn. Gravatar en WordPress.com zijn beiden onderdeel van Automattic.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WordPress. Je hebt het recht om bij mij een verzoek in te indienen om je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt hiervoor een verzoek via e-mail sturen naar fotoalbum.willy@telenet.be

Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:

Fotoalbum  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via fotoalbum.willy@telenet.be

Fotoalbum heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

* Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

* Er zit beveiliging op deze website om deze website te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.

* Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, stuur mij dan een mail.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

fotoalbum.willy@telenet.be

https://willypics.wordpress.com/

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star